15. ročník soutěže v účetnictví Má dáti dal

Celostátní finále soutěže v účetnictví pro Střední školy konané ve Znojmě dne 30. 3. 2021.

Propozice soutěže

Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, s.r.o., pořádá ve spolupráci se SVŠE Znojmo 15. ročník soutěže v účetnictví MD DAL.

Soutěž je určena pro studenty čtvrtých ročníků obchodních akademií a ostatních středních odbor­ných škol s výukou účetnictví.

Vážení vyučující,
na vaše emailové adresy byly odeslány podrobné informace o konání soutěže. Také vám byly odeslány přihlašovací údaje studentů.

Struktura soutěže

Soutěž bude letos organizována v důsledku epidemiologických opatření netradičním způsobem. Na konci ledna se uskuteční první část soutěže on-line způsobem, kdy studenti budou jednak účtovat příklady z různých oblastí (celkem bude 100 účetních případů) a jednak budou řešit elekt­ronický test, který bude obsahovat 100 znalostních otázek.

Každá část bude trvat 90 minut a v ka­ždé části mohou studenti získat po 50 bodech.

Termíny první části soutěže, která bude probíhat on-line způsobem:

  • Úterý 26. 1. 2021 (teoretická část)
  • Čtvrtek 28. 1. 2021 (účtovací část)

Studenti, kteří se umístí na 1. – 30. místě, postoupí do celostátního finále, které se uskuteční v prezenční formě, a to v úterý 30. března ve Znojmě (v budově SVŠE). Na rozdíl od minulých let bude soutěž pouze jednodenní.

Přihlášky do soutěže

Každá škola může do soutěže přihlásit maximálně tři studenty. Podrobné informace včetně při­hlášky do soutěže budou zveřejněny na webových stránkách stohl-znojmo.cz, a to od 4. 1. 2021. Uzávěrka přihlášek bude 18. 1. 2021.

Upozornění

V případě, že by nám epidemiologická situace neumožnila konání finálového kola v prezenční for­mě ve Znojmě, potom by se letošní ročník soutěže zrušil. Prozatímní výsledky na základě on-line části by byly sice zveřejněny, ale nepovažovaly by se za oficiální výsledky soutěže MD DAL.