17. ročník soutěže v účetnictví Má dáti dal

Celostátní finále soutěže v účetnictví pro Střední školy konané ve Znojmě.

Má dáti dal

O soutěži

Soutěž je určená pro studenty čtvrtých ročníků obchodních akademií a středních škol s výukou účetnictví z celé České republiky.

Celá soutěž je rozdělena do dvou etap:


Semifinálové kolo

Semifinálová částproběhla dne 29. 1. 2024 on-line způsobem. Zúčastnilo se jí 380 studentů z 87 středních škol a do finálové části postoupilo 125 nejlepších studentů.


Finálová část

Termín: 21. a 22. března 2024
Časový harmonogram: Finálová část

Finálová část bude probíhat ve dvou soutěžních dnech.

  • první den budou studenti vypracovávat písemný test, bude obsahovat otázky jak z teorie (30 bodů), tak účtování jednotlivých agend (70 bodů). Na vypracování písemného testu mají studenti 180 minut. Ukázka písemného testu.

    Certifikace

    V minulých týdnech jsme jednali se Svazem účetních ČR o možnosti propojit první den soutěže MD Dal 2024 s certifikací účetní profese. Na základě vzájemných jednání nám byla zpřístupněna aktuální zadání certifikované části zkoušky Finanční účetnictví v systému certifikace a zjistili jsme, že část zadání je nad rámec učebních osnov účetnictví na středních školách (například mezinárodní účetní standardy, odpisování dlouhodobého majetku se zbytkovou hodnotou). Proto bohužel v letošním ročníku MD Dal se propojení se systémem certifikace neuskuteční.

    Studenti, kteří absolvují písemný zkouškový test alespoň nad 60 %, obdrží stejně jako v minulých letech potvrzení o úspěšném absolvování testu, od vzdělávacího střediska.

  • druhý den bude soutěžící čekat elektronický test, který bude obsahovat 100 znalostních otázek (v této části mohou studenti získat max. 50 bodů). Na vypracování elektronického testu mají studenti 80 minut.

Na závěr prvního dne soutěže bude pro účastníky i vyučující připraven společenský večer v Městském divadle Znojmo, který bude uvádět známý moderátor České televize Vojtěch Bernatský.


Doprovodný program MDD 2024

Ve spolupráci s Městem Znojmo jsme letos nově pro účastníky soutěže připravili doprovodné akce, díky kterým se mohou o našem historickém městě dozvědět spoustu zajímavého. 

Jednotlivé nabízené akce se uskuteční 22. 3. 2024 v průběhu celého dopoledne, takže si zájemci mohou konkrétní čas vybrat v závislosti na tom, kdy budou absolvovat počítačový test.

Vzhledem k tomu, že kapacita účasti na jednotlivých akcích je omezená, je třeba, aby v případě zájmu vyučující za příslušnou školu provedl předběžnou přihlášku. Přihlašování bude na webových stránkách soutěže spuštěno začátkem března.


MDD 2024