17. ročník soutěže v účetnictví Má dáti dal

Celostátní finále soutěže v účetnictví pro Střední školy konané ve Znojmě.

Partneři soutěže

Sluto
SLUTO s.r.o. - generální partner soutěže

V srdci českého podnikatelského prostředí, kde se profesionalita snoubí s osobním přístupem, stojí SLUTO s.r.o. – firma, která se rychle vypracovala na předního poskytovatele komplexních účetních a daňových služeb. Založená na pevných základech odborných znalostí a etických principů, poskytuje svým klientům nejen precizní vedení účetnictví, ale je jim i kompetentním průvodcem ve složitém světě daňového poradenství.

Společnost SLUTO s.r.o. pravidelně přispívá na dobročinné účely a zapojuje se do projektů, které podporují vzdělávání, sport a kulturu. Jako generální partner soutěže věnovala také hlavní ceny do soutěže. Vítěz letošního ročníku získá herní konzoli Playstation 5.

Více informací

SLUTO s.r.o. rozumí dynamice současného trhu a pružně reaguje na neustále se měnící legislativu i potřeby svých klientů. Díky tomu nabízí širokou škálu služeb, které zahrnují kompletní zpracování mezd, optimalizaci daňové zátěže, přípravu finančních výkazů či zastupování při jednání s finančními úřady.

Základním kamenem společnosti je inovativní přístup ke všem procesům. Využívání nejmodernějších technologií a softwarových řešení je pro SLUTO s.r.o. samozřejmostí. To zahrnuje cloudové účetní platformy, automatizaci rutinních úkonů a bezpečný elektronický oběh dokumentů, což umožňuje firmě operativně a efektivně reagovat na požadavky klientů a nabízet jim přidanou hodnotu ve formě časové úspory a zvýšené přesnosti účetních záznamů.

Přestože se firma neustále rozvíjí a rozšiřuje svůj tým odborníků, zůstává věrná svému poslání podporovat nejen ekonomický růst svých klientů, ale i širší společenské hodnoty. SLUTO s.r.o. pravidelně přispívá na dobročinné účely a zapojuje se do projektů, které podporují vzdělávání, sport a kulturu. Pravidelně publikujeme odborné články, ve spolupráci s významnými oborovými organizacemi veřejně komentujeme aktuální témata.

Vědomi si důležitosti důvěry a diskrétnosti ve svém oboru, jsou specialisté ze SLUTO s.r.o. nejen odborníci ve svém oboru, ale i pečliví strážci citlivých informací svých klientů. S takovým partnerem mohou podnikatelé a firmy v České republice směřovat k finanční stabilitě a prosperitě s jistotou, že jejich účetnictví je v dobrých rukou.

VŠE PRAHA
VŠE PRAHA - Fakulta financí a účetnictví, Katedra didaktiky ekonomických předmětů

Katedra didaktiky ekonomických předmětů zajišťuje jako jedinečné pracoviště v ČR studijní programy orientované na učitelství ekonomických předmětů a vzdělávání ve financích a účetnictví. Její předností je, že umožňuje kvalifikovaně sloučit ekonomické studium se studiem pedagogiky a psychologie a získat tak zároveň dvě profesní kvalifikace – ekonomickou a současně pedagogickou. Katedra zajišťuje celoživotní vzdělávání a další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Předností studia učitelství na této katedře je její příslušnost k Fakultě financí a účetnictví, která oboru zajišťuje kvalitní odborné zázemí, jelikož účetnictví a ekonomika jsou profilovými předměty na obchodních akademiích.

Gymnázium, SPgŠ a OA Znojmo
Gymnázium, SPgŠ a OA Znojmo

Je veřejná střední škola, kde v současné době studuje více než 900 žáků. Škola nabízí čtyřleté a osmileté gymnaziální studium, dále úplné střední odborné vzdělání s maturitou v oborech informační technologie, obchodní akademie, sociální činnosti, předškolní a mimoškolní pedagogika, technické lyceum a pedagogické lyceum.

Sluto
Město Znojmo

Je druhým největším městem Jihomoravského kraje a historickým centrem jihozápadní Moravy. Na území města žije přibližně 34 tisíc obyvatel. Město Znojmo je známé nejen svým krásným historickým centrem, památkami nebo krásným panoramatem, tyčícím se nad řekou Dyjí, ale také díky svým vínům umu zdejších vinařů.

Ve městě Znojmě se nachází mnoho památek, z nichž některé jsou zapsány i do seznamů kulturních památek ČR. Mezi nejznámější z nich patří rotunda svaté Kateřiny, Loucký klášter nebo znojemský hrad.

Svaz účetních ČR, z.s.
Svaz účetních ČR, z.s.

Nejvýznamnějším úkolem SÚ ČR je přispívat k rozvoji a zkvalitnění účetní profese ČR. Tento cíl je naplňován mimo jiné realizací systému certifikace účetní profese, kdy organizační zabezpečení celého procesu pro Svaz účetních smluvně zajišťuje Institut certifikace účetních, a.s.

V současné době má systém certifikace dva stupně kvalifikace v oboru účetnictví a finance, a to první stupeň Certifikovaný účetní a druhý stupeň  Účetní expert.

Stupeň Certifikovaný účetní představuje komplexní účetní kvalifikaci a pro jeho udělení je třeba úspěšně složit všech 8 předepsaných zkoušek. Jednou z nich je zkouška Finanční účetnictví v ČR. Pro úspěšné vykonání této zkoušky je třeba získat bodového zisku alespoň 50 bodů ze 100 možných. Zkouška má písemnou formu a je vymezena časovým limitem 3 hodiny

Záštita

Soutěž se koná pod záštitou Asociace obchodních akademií ČR.